Opertum

Het beste geheim is... geen geheim te hebben

Yankees leidden hem naar de grote legertruck die voor het huis stond en vier paar handen trokken hem ruw de laadbak in. Angstig keek hij naar het raam van zijn huis.
Zijn vrouw stond verschrikt, met de hand voor de mond, naar hem te staren. Naast haar stonden hun drie kinderen te ­wenen en op het raam te ­bonken. Hij kon het niet ­opbrengen om naar hen te ­zwaaien.
Schokkend en met luid gebrul vertrok het monster en reed de straat uit. Hugo keek meewarig naar zijn uit het zicht verdwijnende huis.
Wanneer zou hij hen weerzien? Zou hij hen ooit weerzien?

Paperback - E-book - Grootletterboek

PAPERBACK ISBN (10) nr. 9461536976 - ISBN (13) nr. 9789461536976 - NUR-code: 300 - 248 blz.

E-BOOK ISBN 9789461539496 - 284 blz.

GROOTLETTERBOEK ISBN 9789461538512 - 428 blz.